Уникално: научи се да твориш и мислиш нестандартно, безплатно!

Националният център „Европейски младежки програми и инициативи” организира пътуващо обучение по креативност в 10 града в страната

ВАРНА- 6 октомври в зала 17 на Младежки Дом, 10.00 ч

 По повод обявената от Европейския парламент и Съвета на Европа „Европейска година на творчеството и иновациите”, Националният център „Европейски младежки програми и инициативи” /НЦЕМПИ/ организира пътуващо обучение за творчески умения от 3 до 18 октомври в 9 града в страната и София.

Екип от специалисти от центъра ще реализира серия от обучения за представители на младежки неправителствени организации (НПО) за усвояване на практики в сферата на нестандартното мислене. Целта на проекта е да се провокира включването на повече новаторски идеи в предлаганите за финансиране проекти по програма „Младежта в действие”, да се изградят познания у младите хора за начините на нестандартно мислене, тяхното приложение и как това би довело до по-успешното ориентиране и активно участие в процесите на гражданското общество – социална интеграция и активно включване в обществено значими каузи.

Представители на младежки организации от Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Бургас, Сливен, Хасково, Пловдив и Благоевград ще имат възможност да се запознаят с възможностите за писане и финансиране на проекти по програма „Младежта в действие”.

В дните 17 и 18 октомври екипът на НЦЕМПИ ще проведе обучение и в София,  като на събитието ще бъдат поканени журналисти от национални медии, които да се включат в измислянето и оформянето на качествено нови проекти.

През настоящата година НЦЕМПИ реализира редица проекти, свързани с приоритетите на „Европейската година на творчеството и иновациите”, които насърчават използване на творчеството и иновациите като средство за лично, социално и икономическо развитие, за разпространение на добри практики, за стимулиране на образованието и изследователската дейност, и за насърчаване на дебатите и развитието на политическите мерки.

Коментари (0)

Публикувано в на 5 октомври 2009 г.