TV7 търси помощ от Бойко Борисов – отворено писмо

В следобеда на 5 май 2015 г. от ТВ7 разпратиха следното –

До

Г-н Бойко Борисов

Министър – председател на

Република България

 

Копие до

Г-жа Румяна Бъчварова

Вицепремиер и министър на МВР

Г-н Владислав Горанов

Министър на финансите

Г-жа Десислава Атанасова

Председател на временната парламентарна комисия за КТБ

Г-н Радослав Миленков

Председател на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

 

Уважаеми господин Борисов,

Взаимоотношенията между синдиците на КТБ и телевизия TV7 вече далеч надхвърлят правните и финансови взаимоотношение между кредитор и длъжник.

Днес – 05.05.2015г. предложихме на синдиците погасяване на целия размер на задълженията на телевизията до края на месеца и внасяне на  част от сумата до края на следващата седмица.

Получихме категоричен отказ. Бе ни заявено, че на 7-ми май съдия – изпълнител ще пристъпи към изземването на техниката, която е обезпечение по кредита.

Единственият извод, който е възможен, е че синдиците не се интересуват от погасяването на дълговете на TV 7, а от нейното спиране. Това не е поведение на банка, а на репресивен апарат.

Ако намерението на синдиците за изземване на техниката е непреодолимо, предлагаме тя да бъде описана и оставена на отговорно пазене в сградата на телевизията до края на м. май. Срок, в който поемаме ангажимент дългът да бъде изплатен.

Ако желанието на КТБ е техниката  непременно да бъде изнесена от телевизията, декларираме готовност сами да я опаковаме по опис и да я доставим на посочен от синдиците адрес. За това са ни необходими дни. Така ще предотвратим повторението на грозните сцени от 29-ти април.

Настояваме сървърът, „сърцето на телевизията“, да бъде в наше разпореждане до копирането на информацията, на която той е носител и която е собственост на телевизията.

Европейските директиви изрично разпореждат да не се вреди допълнително на длъжника. Вярваме, че България като страна–членка на ЕС е демократична и цивилизована държава.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

Обръщаме се към Вас за съдействие да бъде предотвратена конфискация на интелектуална собственост. Името на тази конфискация е „кражба“. Ние категорично заявяваме, че сме готови да изплатим задълженията си към банката и към Фонда, стига да ни се даде реална възможност за това.

 

С уважение:

Кирил Благоев

Изпълнителен директор на TV7

Коментари (0)

Публикувано в на 5 май 2015 г.