Столична община раздава 2000 лева в поетичен конкурс с онлайн видео и снимки

Столична община раздава 2000 лева в поетичен конкурс

Четвърто годишно издание на Националния конкурс за поезия на Столична община „В полите на Витоша”

Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст. Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения, изпратени в запечатан плик в седем екземпляра. В допълнителен малък запечатан плик се прилагат личните данни – трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка.

Крайният срок за изпращане на творбите е 31 март 2010 г. /важи датата на пощенското клеймо/. Творбите се изпращат на адрес: София 1000, пл. „Славейков” №4, Дирекция „Култура”, Столична община, За конкурса „В полите на Витоша”.

Резултатите ще бъдат обявени в края на месец април.

НАГРАДИ

Първа награда – 800 лв. и малка пластика

Втора награда – 500 лв.

Трета награда – 300 лв.

Поощрения – 100 лв.

Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв.

За информация: 02/987 33 13

Коментари (0)

Публикувано в на 20 март 2010 г.