„Спорт в 100 секунди“ – вече знаеш най-важното, от сайта на БНТ!


„Спорт в 100 секунди” – вече на www.bnt.bg

Спортните новини в 100 секунди са естествено и необходимо допълнение към вече наложилата се в Интернет новинарска емисия на БНТ „По света и у нас в 100 секунди”.

Спорт в 100 секунди” е спортна емисия, която се създава специално за интернет сайта на националната медия.

Журналистите от Спортна редакция синтезират водещите спортни нови, включват и нови сюжети, различни от излъчваните в ефира на БНТ в рамките на спортните новини.

Целта на тази интернет емисия е да даде представа за най-важното, което се е случило до този момент от деня, както и да поднесе допълнителна информация, която не е намерила място в ефирните новини на БНТ. Формата е кратка и динамична, насочена към работещите хора и към младата аудитория на БНТ.

Спорт в 100 секунди” се актуализира три пъти на ден заедно с „По света и у нас в 100 секунди” в 14.00, 17.00 и 21.00 часа.

Гледай „Спорт в 100 секунди“: http://bnt.bg/bg/sport/articles/34/sport_v_100_sekundi

Коментари (0)

Публикувано в на 26 май 2010 г.