Радио София става „open space“, скоро и младежко

С тържествен водосвет бе открит новият редакционен комплекс на Радио София. Той е изграден на принципа „open space“, като всички редактори работят в едно широко помещение, без прегради на работните места. Този тип съвременна организация допринася за по-добрата вътрешна комуникация и цялостна екипна работа.

Директорът на Радио София Светослав Костов посочи, че новата работна среда е част от усилията програмата да стане още по-добра за слушателите, с модерно и младежко звучене. В много от европейските радиостанции се работи в подобни помещения, като много често те дори са изцяло остъклени зали, което създава усещане за достъпност и откритост.

Радио София работи много активно и в онлайн среда, като е представено много силно в социалните мрежи фейсбук и туитър и мултимедийни сайтове като Youtube и Mixcloud. Непрекъснато се разработват нови идеи и технологични подобрения, промените и динамиката ще бъдат заложени в основата на програмата и през цялата 2018 година.

Генералният директор на Българското национално радио Александър Велев и директорът на радио „София“ Светослав Костов прерязаха лентата на новия модерен редакционен комплекс.

Генералният директор на БНР Александър Велев каза, че ще търпи развитие и темата за превръщането на радио „София“ в младежко радио:

За да бъде младежко радио, то все пак трябва да излезе извън Софийска област. Това изисква една координация с КРС, със СЕМ и съответно да се търсят възможности да се излезе повече в ефир. Едновременно с преформатирането му в младежко радио – ние вече имаме проекта, фактически имаме всички документи за това, трябва да потърсим формите и начините чрез интернет да достигаме до младежката аудитория.

Целия репортаж чуйте в звуковия файл.

Коментари (0)

Публикувано в на 20 януари 2018 г.