К2 публикува обвинителния акт срещу Божков, стенограма и писмо!

ДЕБАТ В НС ЗА ПЕРСОНАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КРС ВЕСЕЛИН БОЖКОВ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

СТО И ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 3 юни 2010 г.

/Извадка от дебат в залата на НС за председателя на КРС Веселин Божков/

РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Коалиция за България няма да подкрепи предложението на Народното събрание за Решение за избор на членове на Комисията за регулиране на съобщенията. Ще ви кажа защо.
Това стана ясно още при дебата, когато приехме промените в закона и намалихме комисията от 9 на 5 члена. На практика уволнихме със закон последните трима и един от президентската квота. Тогава ние казахме, че няма да има никаква приемственост в тази комисия, защото на 13 или 15 април изтичат сроковете на още трима от членовете на тази комисия, които днес в момента ние ще изберем. В момента и старият председател, и по-старият имат заведени съдебни дела. Значи, Народното събрание оттук не може да направи нищо, тъй като председателят на комисията се избира от Министерския съвет. Мисля, че е само въпрос на време да бъде сменен и председателят.
Е, какво ще се получи, колеги?!


СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Те ще го осъдят.


РУМЕН ТАКОРОВ: Който е бъркал в меда, да го осъдят, господин Иванов.
Вчера на комисията госпожа Беновска се опита да говори и каза, че натискът върху медиите не бил от Бойко Борисов и от Министерския съвет, а бил от тази комисия.


ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател! Господин Такоров, няколко пъти наблегнахте на думите „професионални качества, професионализъм, умения“ и т.н.
Ако направим една ретроспекция на действащата все още комисия от пет души, ако включим и последните четирима, които вече не са членове, какво виждаме?
Председател – Веселин Божков. Завършил Икономически университет в Москва, Киев и тем подобни други социалистически държави. (Шум и реплики.) Член на Борда на директорите на „Енимона“, „Алкомед“, „Св. Константин и Елена“, „Девин“, „Химимпорт“ – все бивши държавни предприятия, приватизирани по ваше време.
Кой от тези петимата отговаря на Вашите виждания за професионализъм, качества и т.н.?!

„РАДИО К2“ помоли грададскя прокурор Кокинов да отстрани шефа на КРС Божков

ДО ГРАДСКИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-н Николай Кокинов

МОЛБА

От Илиана Беновска, управляващ „Радио К2″,адрес за кореспонденция – София 1000, п.к.42,телефон 0888451798

Относно: наказателно дело 1034/2010 г., СГС, НК, 14 състав, насрочено за 15 юни 2010 г., 9.30 часа

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРАДСКИ ПРОКУРОР ,

Остават няколко дни до първото заседание по горецитираното дело.

1.Три месеца делото не беше насрочено. Насрочването се случи едва след като Н.пр. Джеймс Уорлик, посланик на САЩ в България обяви в ефира на „Радио К2″ и пред в. „Стандарт“ /цитат/:

„ Това, което сега ще направя, е да обърна внимание относно развитието на този случай. Особено относно съдебните процеси, свързани с това. И ще искам да направя всичко възможно и да видя, че ще възтържествува правосъдието. И когато става дума за корупция и нездравословно влияние, аз смятам, че това е един много добър пример, много добър случай, на който трябва да следим развитието. И по този начин да може да се гарантира, че такива случаи се разглеждат правилно и справедливо от съдебната система.“

2.При повдигане на обвинението по гореспоменатото дело СГП не е отстранила от длъжност обвиняемия д-р Веселин Божков, председател на КРС.

3.Квалификацията на деянието, за което е повдигнато обвинението , вероятно може да ни препречват пътя с съдебна зала да се конституираме като частен обвинител или граждански ищец в производството.

Случаят е достатъчно известен и скандален. Доказателствата предоставени от нас в кориците на делото са безспорни.

Настояваме прокуратурата да поиска от съдебния състав да отстрани Божков от длъжност до приключване на производството.

Противното би изглеждало , меко казано странно.

С уважение
Беновска, Илиана

Радио К2 публикува обвинителния акт срещу Веселин Божков: ftp://87.120.222.22/doc/SGS%20BOGKOV%20OBV.AKT.pdf

Коментари (1)

Публикувано в на 10 юни 2010 г.