„Пряка демокрация“ по ТВ7 – какви са правилата на „играта“!

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ – Твоето право на глас!

„Пряка Демокрация“ е интерактивно ток-шоу, което се излъчва на живо no ТВ7 всеки делничен ден от 17:30 до 18:45 часа.

„Пряка Демокрация“:

Един дебат, трима участници, три теми. Това е сцена за оратори, място за отстояване на ярки позиции, форум на свободното слово.

Зрителят е активен участник не само пред телевизора, а и с правото си на глас. Той задава въпроси, теми, търси отговори и изисква решения.

РЕГЛАМЕНТ НА ПРЕДАВАНЕТО:

Всеки ден в студиото на „Пряка Демокрация“ гостуват три личности от различни обществени сфери.

1. Участниците научават темите в деня на предаването. Зрителите определят най-горещата тема. Изслушват дебата и гласуват. В края на дискусията водещият обявява решението на зрителя;

2. Всяка от трите теми се представя с 30-секунден видеоклип, поставящ основите на дебата. За дискусия по тема са отделени 10 -12 минути. Продуцентите си запазват правото да предоставят повече време за най-дискусионната тема;

3. За всяка тема водещият определя модератор – един от тримата участници, така всеки един от тях ще бъде модератор по една от темите. Toй открива дискусията с експозе в рамките на 1 минута. Другите двама участници разполагат със същото време за своята гледна точка. В този сегмент никой няма право да прекъсва с реплика опонента си;

4. По време на реалния дебат по темата всеки участник има право на изказване с продължителност до 1 минута. Тук той може да бъде прекъсван с реплика от опонента си до 30 секунди. Прекъснатият разполага със същото време за отговор;

5. Водещият е този, които дава и отнема правото за изказване и реплика;

6. Всеки участник има право на реплики и дуплики в рамките на всяка отделна тема;

7. Водещият задава въпроси на тримата участници като спазва изискването за правдиво разпределение на времето за дебат;

8. Когато до края на дебатите по дадена тема остане само 1 минута, водещият дава думата за обобщение на всеки един от участниците;

9. Не се допуска ограничение на участниците по възраст и пол, етническа и религиозна принадлежност, политическа или социална обвързаност;

10. Участниците (гостите) в предаването са длъжни да спазват общоприетите норми за поведение, етика и морал.

Коментари (1)

Публикувано в на 1 април 2011 г.