Откъде да дойдат парите? Алтернативен бюджет по ТВ+ показва

Красен Станчев, председател на Института за пазарна икономика разговаря с Иван Такев – „ДЕНЯТ” по TV+

На 21 октомври, четвъртък сутрин, на гости на Иван Такев от „ДЕНЯТ” по TV+ беше Красен Станчев от Института за пазарна икономика.

Той е един от хората, стоящи в основата на подготвянето на алтернативен проект за бюджет за осма поредна година. Философията на този бюджет е да предлага реформи насочени към хората, към техния избор.

Експертите от института споделят идеята, че това е начин за подплатяване и изява на идеята за ниски данъци, фискална политика и запазване на възможностите за растеж.  По тяхно мнение, ако бюджет 2011 бъде приет в сегашния си проектовид, държавата ще бъде изправена пред криза подобна на тази от 1995-1997 г.

При първото си публикуване алтернативният бюджет показва, че може да се мисли и по друг начин.

„Въпреки първоначално отрицателната реакция на тогавашния министър на финансите Милен Велчев,  след два дни, по нареждане на премиера, идеята се смени и данък печалба или корпоративния данък падна от 25 на 19, 5 % . Това ни обнадежди. Следващата година получихме подкрепа от сериозни икономисти и политически наблюдатели.”

Те стоят зад инициативата за въвеждане на 10% данък върху печалбата, а по-късно и данък върху доходите. „Още по времето на кабинета Станишев, правителството искаше да събира повече средства в бюджета и единственият начин беше да се намалят данъците и да се създаде опростена система”.

На въпроса дали смятат, че техният труд би бил взет под внимание от финансовия министър Симеон Дянков, отговорът на г-н Станчев е, че този алтернативен бюджет е в помощ на финансовия министър, тъй като му дава аргумент за установяване на фискална дисциплина. „Би било разумно Дянков да използва някои от нашите идеи. …Иначе догодина ще се отиде на по-голям дефицит”.

Основните акценти в техните предложения са насочени към преструктуриране в публичната сфера, както и премахване на централното планиране в пенсионното дело, здравеопазването и образованието. В държавната администрация, института предлага преструктуриране при 20% съкращаване на публичните разходи.

„Ние предлагаме да се намали вноската за здравеопазване  с 2%,  защото има достатъчно пари. „Алтернативният бюджет предвижда насочването на средставата за здраве към частни пенсионни фондове и все пак обмисля и присъствието на солидарен момент, т.е отделянето на средства за хора с увреждания, Бърза помощ и др.”

Сред останалите европейски държави, България е страната с най-нисък праг на пенсионната възраст.  За сметка на това работещото население е с доста по-нездрава структура.  „На един работещ в частния сектор се падат около трима души, които се хранят.  Няма начин чрез доходите на тази 1/3 от населението да се захранва цялата система.

Експертите от института отправят укор и за равнището на данъка в България.  „Няма страна в света, която да е станала заможна, когато данъците са били над 20%. Тогава, когато днешните страни са ставали такива, данъчното време е било под 10%.”

Според алтернативния бюджет 2011 националните медии трябва да бъдат приватизирани с оглед оптимизирането на публичните финанси.  Красен Станчев не следва разбиранията за органичения в медийния сектор. „Откъде СЕМ знае колко трябва да бъде рекламата?”

Според  него актуалната тема за данък ‘лукс’ е  нещо, което бързо ще отшуми, тъй като българската система е показала колко вратички има във всяко решение.  „По-добре да се съберат парите от неплатените строителни разрешителни”, допълни той.

Коментари (0)

Публикувано в на 22 октомври 2010 г.