Николай Коперник и теорията за хелиоцентричната систeма с онлайн видео и снимки

Николай Коперник и теорията за хелиоцентричната систeма

РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА НИКОЛАЙ КОПЕРНИК по Da Vinci Learning
Неделя, 19ти февруари 2012 година

Коперник създава теорията си за хелиоцентричната систeма на света на базата на прочетените класически текстове, откъдето научава за първи път за тази революционна идея. Всички астрономи знаят, че в определени точки от орбитите си планетите изглеждат, като че ли се движат назад. Коперник създава три собствени теории. Земята прави една обиколка около оста си за 24 часа, което позволява да се види само дневното движение на звездите. Слънцето се намира в центъра на Вселената и Земята се върти около него. Земята е само една от планетите; тя не заема никакво специално място във Вселената. Изчисленията на Коперник показват, че движението на планетите може да се изчисли на базата на хелиоцентричната хипотеза.

Но, новата система на Коперник е все още доста сложна. Тъй като не успява да докаже теориите си, той получава разбиране само в интелектуално обкръжение, отворено за нови идеи, обкръжение, готово да подложи на съмнение представите, идващи от Древността и защитавани от Църквата. Епохалната книга на Коперник „За въртенето на небесните сфери“ (De revolutionius orbium coelestium), публикувана през 1543 година, когато той е на смъртно легло, възвестява началото на научната революция, довела до съвременната астрономия. Неговият труд бележи повратна точка в историята на науката, която често бива наричана Повратната точка на Коперник.

На 19ти февруари включете Da Vinci Learning, за да се потопим в интелектуалния климат и научната логика, сред които е живял човекът, с глава въртяща се заедно с Вселената, но с център Слънцето.

В 21:00 часа
Силата на знанието – Николай Коперник в Краков

Основан през 1364 година като втория по големина университет в Централна Европа, от самото си създаване Университетът в Краков има изключително светски характер за времето си. Първите факултети на новия университет са по философия, теология, право и медицина. Между 15-ти и 16-ти век във вече добилия известност университет се обучават студенти от много европейски държави (над 44 % от студентите са от чужбина!). Освен другите му достойнства, това е първият университет, в който се преподава гръцки и еврейски език. Извън границите на Полша, обаче, той е известен най-вече с изследванията си в областта на астрономията, математиката, географията и алхимията. Сред чужденците е и астрономът Николай Коперник. Въпреки че по онова време Коперник прекарва само четири години в Университета на Краков, изучавайки философия на природата, университетът и досега се намира под влиянието на “хелиоцентричната звезда”.

Коментари (0)

Публикувано в на 27 януари 2012 г.