Конкурс за лого на БНТ

БНТ обявява конкурс за ново лого

Крайният срок за изпращане на предложенията е 5 юли

Българската национална телевизия обявява конкурс за създаването на основен графичен знак на обществената медия, както и на нови графични знаци на четирите й програми. Те трябва да бъдат оригинални и разпознаваеми, с възможност за разнообразни приложения, без ограничение в използваните шрифтове или цветови решения.

Основното лого на БНТ трябва да бъде съобразено с корпоративната идентичност на телевизията и да символизира обществената ѝ функция, нейните традиции и цели като национална институция и обективен източник на информация. Логата на четирите канала трябва да бъдат производни на основния графичен знак и да отразяват техните особености.

В конкурса могат да участват всички заинтересовани лица, без разлика от възраст, пол и социален статус. Няма ограничение и за броя предложения, представени от един участник. Условието е те да бъдат изпратени в PDF формат на e-mail: logo@bnt.bg или на адрес: Българска национална телевизия, ул. „Сан Стефано“ 29, София 1504, заедно с две имена на участника и адрес за обратна връзка.

Крайният срок за изпращане на предложенията е 5 юли 2018 година.

Българската национална телевизия си запазва правото да избере един или повече проекти, които в най-голяма степен съответстват на обществената ѝ функция и програмна насоченост.

Задание за нов графичен знак на Българската национална телевизия

1. Цел

Създаване на нов графичен знак на БНТ.

2. Компоненти

а) Основен графичен знак на телевизията.

Логото на БНТ трябва да бъде в основата на корпоративната идентичност на телевизията и да символизира обществената ѝ функция, нейните традиции и цели като национална институция и най-обективен източник на информация.

б) Графични знаци на четирите програми (БНТ 1, БНТ 2, БНТ 3 и BNT World), производни на основния графичен знак или свързани с него. Логата на четирите канала трябва да отразяват техните особености:

БНТ 1 – политематичен профил с акценти върху новините, силната публицистика и документалистика, източник на достоверна и обективна информация, който образова и забавлява;
БНТ 2 – политематичен профил с културно-образователна насоченост;
БНТ 3 – специализиран профил със спортно-развлекателна насоченост;
BNT World – политематичен профил, излъчващ програма за българите в чужбина.

3. Целева група

Всеобхватната аудитория на БНТ, без разлика от възраст, пол и социален статус.

4. Задължителни елементи

Графичните знаци трябва да бъдат оригинални и разпознаваеми, с възможност за разнообразни приложения (от телевизионния екран до визитната картичка). Основният графичен знак трябва да може да се използва с абревиатурата БНТ или без нея. Няма ограничения за използваните шрифтове или цветови решения.

5. Формат

Предложенията трябва да бъдат представени в PDF.

6. Условия за участие

Няма ограничения за участниците и за броя предложения, представени от един участник. Българската национална телевизия си запазва правото да избере един или повече проекти, които в най-голяма степен съответстват на обществената ѝ функция и програмна насоченост.

7. Срок

Крайният срок за изпращане на предложенията е 5 юли 2018 година.

8. Адрес

Предложенията трябва да се изпращат на имейл logo@bnt.bg или на адрес: Българска национална телевизия, ул. „Сан Стефано“ 29, София 1504, заедно с две имена на участника и адрес за обратна връзка.

Коментари (1)

Публикувано в на 6 юни 2018 г.