Какво се случва с радиото от 2001 до 2010? Ела в БНР или виж ВИДЕО!

Радиосредата: 2001-2010г. Аудитория, поведение, реклама, цифровизация

Във  вторник, 22 март2011г. от  10,00 до 13,30ч.  в  Българското национално радио ще се проведе кръгла маса на тема ”Радиосредата: 2001-2010г. Аудитория, поведение, реклама, цифровизация”, в рамките на научно-изследователския проект по линия на МОМН „Електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация 2001-2012г.”

Ще бъдат представени обобщените резултати от проведеното изследване в няколко основни доклада:

развитие на националната радиоаудитория в периода 2001-2010г. ,

на аудиторията на програма Хоризонт на БНР,

промяна  в  медийното поведение на  българския потребител,

динамика в националния радиопазар,

основни тенденции в областта на радиорекламата,

перспективи пред цифровото радио.

В кръглата маса ще вземат участие изследователи от СУ ”Св. Кл. Охридски” и ВТУ”Св. св. Кирил и Методий” като проф. дфн Милко Петров, доц. Лилия Райчева, доц.Маргарита Пешева, Весислава Антонова, в-к „Капитал”.

По време на кръглата маса ще бъде представено и новото онлайн издание за медийни изследвания, анализи и критика www.Newmedia21.eu  .

ВИЖТЕ В ПУБЛИКУВАНАТА ПО-ДОЛУ ПРОГРАМА ВРЪЗКИ КЪМ ВИДЕО ФАЙЛОВЕ, В КОИТО ЩЕ ОТКРИЕТЕ ИНТЕРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ!

Кръгла маса „РАДИОСРЕДАТА  2001-2010 : АУДИТОРИЯ,  ПОВЕДЕНИЕ, РЕКЛАМА ,  ЦИФРОВИЗАЦИЯ”

София, Българско национално радио, 22 март 2011г.

10.00ч. Откриване.  Встъпителни думи  от  генералния директор на  БНР  г-н  Валерий Тодоров

Встъпителни думи от доц. д-р Маргарита Пешева, ръководител на  научно-  изследователския проект

10.15ч. доц. д-р  Маргарита Пешева.  Националната  радиоаудитория. Основни тенденции.

ВИДЕО: http://www.newmedia21.eu/content/2011/03/Last_radioaud2007_2010New.flv

10.45ч.  доц. д-р  Маргарита Пешева .  Аудиторията на  програма  Хоризонт- развитие и перспективи

ВИДЕО: http://www.newmedia21.eu/content/2011/03/Last_BNRHorisont.flv

11.15. проф. Кирил Конов, доц. д-р  Лилия Райчева.  Цифровото радио. Основни тенденции, перспективи

ВИДЕО: http://www.newmedia21.eu/content/2011/03/LRaycheva_digital_radio.flv

11.45. почивка. Кафе пауза.

12.00ч. проф. дфн  Милко Петров. Медийно поведение: 2010г.  Основни  тенденции.

ВИДЕО: http://www.newmedia21.eu/content/2011/03/Last_mediapovedenie.flv

12,30ч. х.ас  Весислава Антонова. Радиорекламата . Основни тенденции, перспективи.

ВИДЕО: http://www.newmedia21.eu/content/2011/03/radio-reklama-2002-2010.flv

13.00ч. проф. дфн  Милко Петров. Представяне на новия сайт   Newmedia21.eu

13.15ч. дискусия

13,45ч. закриване

Коментари (0)

Публикувано в на 21 март 2011 г.