Хакнаха ПРОФОН заради АКТА

На 3 февруари, петък, ПРОФОН – организация в България, защитаваща и управляваща права на артистите-изпълнители и музикалните продуценти, разпространи отворено писмо в защита на ACTA. По неофициален превод от ПРОФОН, ACTA e „Търговско споразумение за борба с фалшифицирането“. Документът бе придружен и с подробна информационна брошура (виж по-долу).

Сякаш за да докажат, че свободата в интернет не може да бъде ограничена или дори преустановена, от „Анонимните“ публикуваха своето послание до ПРОФОН в… сайта на ПРОФОН. Те хакнаха prophon.org и там в продължение на няколко часа на 5 февруари 2011 година (приблизително от 19 до 22 часа) пишеше следното:

„Greetings PROPHON,

This is Anonymous. It has come to our attention that YOU and another twelve greedy organisations have signed a open letter, supporting the so-called „Anti-Counterfeiting Trade Agreement“.

Not only your letter is full of false statements, but you are also essentially calling people’s concerns about their FREEDOM „groundless suggestions and manipulations“. This is unacceptable, this is where you made us rage. You are the first, but not the last. This should be a lession for the other ACTA supporters.

We are Anonymous.
We are legion.
We do not forgive.
We do not forget.

Expect us.

http://prophon.org/“

Превод:

Здравейте ПРОФОН,

Ние сме Анонимните. Разбрахме, че вие и други 12 алчни организации сте подписали отворено писмо в подкрепа на т.нар. споразумение ACTA.

Вашето писмо е не просто пълно с лъжливи твърдения, но по същество наричате опасенията на хората за тяхната СВОБОДА „безпочвени предположения и манипулации“. Това е неприемливо, с това ни разгневихте. Вие сте първите, но не и последните. Нека това послужи за урок на останалите, подкрепящи ACTA.

Ние сме Анонимните.
Ние сме легион.
Ние не прощаваме.
Ние не забравяме.

Очаквайте ни.“

Клипът добавен под посланието е от „Великия диктатор“ на Чарли Чаплин с речта на Хитлер.

А ето и първопричината за гнева на „Анонимните“:

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И

МЕДИИТЕ ПРИ 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

Отворено писмо

относно

Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), подписано от 37 страни

От: Представители на творческите индустрии, творчески съюзи и браншови сдружения от сферата на културата и изкуството, правозащитни организации на правоносители, дружества за колективно управление на права и други творчески организации

 

Уважаеми  Дами и Господа,

В контекста на разгорещената обществена дискусия, която подписването на АСТА породи, се обръщаме с това Отворено писмо към всички институции в България с надеждата, че истината за това, какви са параметрите и посланията на това важно международно споразумение ще победи митовете и спекулациите. Вярваме, че разумът и визията за стратегическите интереси на страната и принадлежността ни към ценностите на Европейския съюз ще надделеят над безпочвените внушения и манипулации, на които сме свидетели в публичното пространство.

За какво точно става дума:

 • АСТА по никакъв начин не противоречи нито на европейското право, нито на съществуващата и в момента национална законова рамка. Становището на Правната служба на ЕП от декември 2011г. категорично потвърждава това.
 • АСТА не цели ограничаването на основни човешки права като правото на достъп до информация и правото на свободно изразяване, нито ще доведе до блокиране на блогове и социални мрежи,  до налагане на мракобесни рестрикции, прекъсване на достъпа до глобалната мрежа и преследвания на крайните потребители в интернет, както безпочвено се твърди.

Обществото продължава да не е наясно с действителното съдържание на този важен в световен мащаб документ. Считаме, че трябва да се противопоставим на манипулациите в публичното пространство и да заявим категорично същността и целите на АСТА. А те безспорно са: разработване в съвременни условия на ефективни механизми и процедури за защита и правоприлагане в областта на интелектуалната собственост, без да се засягат основни права и свободи на гражданите или съществени принципи на материалното право в националните законодателства, като се разшири например приложното поле на юридическата отговорност при нарушения; създаване на унифициран международен стандарт за защита на правата върху интелектуална собственост – стандарт, който понастоящем вече е приет в общностното законодателство на ЕС и националните правни системи на членовете му. Именно поради това, АСТА е документ, който ни дава гаранции, че онези постижения на правната система, които вече са достигнати в ЕС и в България и имат своето реално приложение у нас днес по силата на действащите специални закони в областта, ще бъдат въведени като международен стандарт за ефективна защита на правата върху интелектуална собственост по целия свят и нашите правоносители ще получават аналогична закрила на своите права в глобален мащаб.

Всъщност АСТА ще помогне да се създадат по-благоприятни условия за развитие на иновациите, творчеството и конкурентоспособността на творческите индустрии и на секторите, базирани върху системата от права върху интелектуална собственост. Борбата срещу разпространението на фалшиви стоки и пиратско съдържание в глобалната мрежа преди всичко ще защити гражданите, тяхното здраве и сигурност, както и интересите им на потребители.

Недоумяваме как с лека ръка се отхвърля идеята за световен съюз срещу злоупотребата с идеи и творби, срещу разпространението на фалшиви стоки и продукти с неясен произход и често пъти вредно за хората въздействие. Недоумяваме защо се отхвърля шанса за повече и по-качествено творческо съдържание онлайн, за дългоочакваното навлизане на легалните услуги за достъп до съдържание на българския пазар, за постигане на баланс и справедливост в разпределянето на генерираните печалби в интернет между технологиите и съдържанието. И не на последно място нека да няма съмнение и в това, че ние сме категорично за запазване на конституционните права и свободи на гражданите и потребителите, включително съхранение на тайната на личните данни и кореспонденция.

АСТА не е враг на технологиите и развитието. Напротив, наред с други неща, споразумението подчертава важността на интернет сектора, но търси по-ефективната закрила на новаторските идеи и творчеството онлайн, като отчита опасностите от разпространението на фалшиви и пиратски стоки не само за икономиките на страните и за цели сектори, но за техните създатели като индустрии и личности,  както и  за мотивацията им да продължат дейността си в новата дигитална среда.

Поощряването на легалните бизнес модели за търговия и потребление на стоки и услуги в дигитален формат и чрез глобалната мрежа всъщност ще ни позволи да ползваме по-добри услуги и качествени формати за достъп до стоки и творческо съдържание. Това, от своя страна, ще доведе до икономически растеж и нови работни места. 37 водещи държави в света, сред които за щастие и България, осъзнават този огромен потенциал за икономическо развитие и подкрепят АСТА. Поздравяваме българското правителство за стратегическия поглед напред!

Ние, представителите на творческите индустрии на България, на правозащитни организации и дружества за колективно управление на права, на творчески съюзи и браншови сдружения от целия културен спектър в страната, искаме ясно да заявим категоричната си подкрепа за това споразумение и да призовем политиците, представителите на държавните институции, носителите на права върху интелектуална собственост, интернет доставчиците и потребителите – тоест всички граждани с отношение към творчеството и иновациите, било като създатели или като потребители, да се вслушаме в здравия разум и да не предаваме с такава лекота трудно извоюваната ни принадлежност към европейския демократичен дом и ценностна система.

Нека площадната политика отстъпи пред отговорните национални решения и визията за бъдещето на България като част от една устойчива ценностна система на върховенство на закона, независимо от средата.

Вярваме, че една широка обществена дискусия, с участието на наши представители и с изслушване на всички заинтересовани страни, при изразяване на компетентни и обосновани становища, ще ни помогне да разберем смисъла на AСTA и ще ни доведе до единствения резултат, който е в интерес на всички българи и България – ратифицирането на споразумението от парламента до 1 март, 2012г.

ПРОФОН

АРТИСТАУТOР

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ПРОДУЦЕНТИ (БАМП)

АРСИС КОНСУЛТИНГ

АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКА КНИГА”

АСОЦИАЦИЯ НА КУЛТУРНИТЕ МЕНИДЖЪРИ

БУЛ АКТ

МУЗИКАУТOР

ТЕАТЪРАУТOР

КОПИ БГ

ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА „ЕВРОДИАЛОГ”

РЕПРО БГ

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОДУЦЕНТИТЕ И ЧАСТНИТЕ ТЕАТРИ

 

******
Към писмото бе прикрепена и следната информационна брошура:

Търговско споразумение за борба с фалшифицирането  –  АCTA (неoфициален превод)

Защо трябва да подкрепим АСТА

Въведение:

Ефективната защита и правоприлагане в областта на интелектуалната собственост е от огромно значение за творчеството като процес, за създаването на работни места и за  утвърждаване на културното многообразие. Тя е от изключителна важност и за създаване на условия за технологичен прогрес,  за спазване на закона и за стимулиране на законната търговия с продукти и услуги, защитени от законите за закрила на интелектуалната собственост. ACTA ще даде тласък на осъществяването на тези важни цели чрез подобряване на правните механизми за борба с пиратството и търговията с фалшификати и чрез насърчаване на общите усилия за решаване на тези проблеми, които имат значително негативно въздействие върху световната и европейската икономики, върху легалния бизнес и общественото здравеопазване и безопасност.

Скорошни проучвания сочат, че всяка година милиони работни места се затварят заради пиратството и разпространението на фалшификати  в световен мащаб, а от друга страна приходите от това разпространение се очаква да достигнат 1.26 трилиона евро до 2015г.

Пиратството и разпространението на фалшификати в целия свят изисква координирани усилия на глобално ниво от страна на правителствата за спиране на тези незаконни действия.

За какво е ACTA?

ACTA e споразумение, което се сключи между 37 страни и Европейския съюз (заедно те представляват повече от 50% от световния търговски обмен), с цел подобряване на международната рамка за борба с пиратството и фалшификатите. Творчеството, новаторството, както и високото качество на стоките и услугите, са сред някои от основните европейски предимства в контекста на конкуренцията на световния пазар. Широкоразпространените нарушения на права върху интелектуална собственост подкопават устоите на легалния пазар, работните места и европейската конкурентоспособност. Европейският съюз и бизнесът му на всички нива имат нужда от подходящи инструменти, с които ефективно да бранят своите права върху интелектуална собственост във външните територии на тяхното пазарно разпространение и да запазят своята конкурентоспособност и работни места в този критичен момент.

Създаването на повече работни места и увеличаването  на износа са критично важни за Европа.

Затова и защитата на правата върху интелектуална собственост остава ключов стратегически приоритет за политическите и бизнес лидери в Европа, ето защо и Европейският съюз изигра водеща роля в преговорите по ACTA.

Правоприлагане в областта на интелектуалната собственост. ACTA засяга eдинствено правоприлагането при защитата на права върху интелектуалната собственост. Споразумението не цели  да завиши основните стандарти при защитата на права върху интелектуална собственост, нито да наложи на държавите как да дефинират понятието нарушение.. По-скоро споразумението въвежда хармонизирана рамка, чрез която на правоносителите се гарантират ясни и общоприети правила за защита на техните права в трети страни. Тъй като европейското законодателство за защита на интелектуалната собственост към настоящия момент е сравнително по-прогресивно спрямо действащите международни стандарти, ACTA няма да повлияе на нормативните постижения на Европейския съюз в тази сфера, както беше потвърдено и в Становището на Правната служба към Европейския парламент от декември 2011г.

Нарушения в търговски мащаб

Основният фокус на ACTA са нарушенията на права върху интелектуална собственост в търговски мащаб, които се извършват предимно от престъпни организации и имат пагубен ефект върху икономическия растеж и работната заетост в Европа. ACTA няма за цел да преследва действията с нетърговски характер на отделни частни лица, нито да налага наблюдение върху отделните индивиди или да застрашава личното им пространство. Следователно, ACTA няма да доведе до ограничаване на гражданските свободи или до тормоз на потребителите.

Разумно и балансирано

ACTA е разумно и балансирано споразумение, в което се отчитат правата на гражданите, като същевременно се отговаря на проблемите на потребители, интернет доставчици и партньори в развиващите се страни. Зачитане на всички основни права, включително правото на личен живот, правото на свободно изразяване и правото на справедлив процес са основен принцип в ACTA и гарантирането им е ясно заявено както в уводните разпоредби, така и в основния текст на споразумението.

Чрез запазване и зачитане на основните принципи за гарантиране на личните и граждански свободи, които са заложени в европейското и международното право, ACTA ще позволи на страните, подписали споразумението, да постигнат подходящия баланс между правата и интересите на всички заинтересовани, сега и в бъдеще. Това (наред с факта, че ACTA съдържа изрични разпоредби, гарантиращи зачитане на основните права на гражданите) също бе потвърдено в Становището на Правната служба към Европейския парламент от декември 2011г.

Гаранции за общественото здраве

ACTA съдържа изрични гаранции за общественото здраве и не съдържа нищо, което може директно или индиректно да засегне законната търговия  с генерични лекарства или общественото здраве в глобален мащаб. Споразумението съдържа изрична препратка към Декларацията от Доха по Споразумението TRIPS и Общественото здраве, като включва целите и принципите на член 7 и член 8 от TRIPS, които също касаят гаранциите за общественото здраве. В своето Становище от декември 2011, Правната служба на ЕП потвърди, че в ACTA  няма клаузи, които да противоречат на TRIPS.

Заключение

Едни от най-суровите критики на ACTA се базират на изопачени интерпретации на текстовете на споразумението. Подобно на всички международни споразумения, ACTA трябва да се тълкува в съответствие с установените в член 31 (1) от Виенската конвенция  за правото на договорите правила за тълкуване, тоест „добросъвестно, в съответствие с  обикновеното значение, което следва да се дава на термините на договора в
техния контекст, а също така в духа на обекта и целите на договора”.

Възможността ACTA да осигури на Европейския съюз и участващите в споразумението правителства допълнителни механизми и рамка за по-ефективна защита на потребителите и националните икономики от фалшифицирането и пиратството, би трябвало да бъде осъзнато и безусловно подкрепено от всички нас.

Акценти:

ACTA ще помогне:

 • Да се защитят творците и новаторите в Европа
 • Да се създадат и да се запазят милиони работни  места в Европа
 • Да се стимулира възстановяването, конкурентоспособност та и растежа на европейската икономика
 • Да се осигурят значителни обществени ползи за европейските граждани, повече от тези в сега съществуващата международна рамка
 • Да се насърчи международния търговски обмен, развитие и спазването на закона
 • Да се промоцира творчеството, иновациите, технологичното развитие и инвестиции
 • Да се даде на европейските творци и износители на всички нива, сигурността, че могат да рекламират и разпространяват продуктите си без страх от фалшифициране и пиратство.
 • Да се окуражат производителите да поемат риска за привличане на инвеститори за създаване на нови продукти и услуги.
 • Да се защити здравето и безопасността на европейските потребители

ACTA няма:

 • Да изисква промени в основни текстове на европейското законодателство
 • Да ограничи или намали фундаменталните права и свободи на гражданското общество
 • Да криминализира некомерсиалните дейности на хората
 • Да създаде бариери в легалния търговски обмен или да задуши творческата инициатива
 • Да засегне законния търговски обмен на лекарства с широко приложение и достъпа до тях
 • Да наложи на правителствата да изискват от интернет доставчиците прекъсване на интернет връзките на потребителите
 • Да изисква граничните власти да претърсват багажите на пътниците или личните им дигитални устройства в търсене на фалшифицирани стоки
 • Да изисква разкриване на информация, която да е в противоречие на закона и международните споразумения
 • Да изисква блокиране на web страници
 • Да се отрази неблагоприятно на достъпа и ползването  на интернет
 • Да ограничи достъпа до култура или информация

********

По първоначални наблюдения близо 90% от коментиращите по форумите в интернет одобряват постъпката и посланието на „Анонимните“.

Коментари (0)

Публикувано в на 6 февруари 2012 г.