bTV Radio, Нова Нюз и Фокус на живо във Велинград

Радио NOVA NEWS, BTV RADIO и Радио Фокус ще се слушат и във Велинград

Радио NOVA NEWS ще се излъчва на 104.00 FM. РТЕ НЕТ ООД ще получи лиценз за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил, чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Велинград, честота 104.0 MHz за срок от 15 години.

BTV радио ще се излъчва на 106.80 FM. БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД ще получи лиценз за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил, чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Велинград, честота 106.8 MHz за срок от 15 години.

Радио ФОКУС ще се излъчва на 101.20 FM. ФОКУС-НУНТИ ООД ще получи лиценз за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Велинград, честота 101.2 MHz за срок от 15 години.

Сред изгубилите кандидати е и хитовото радио РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД, което няма да звучи в курортния град.

Инфо: vip-velingrad.com

Коментари (0)

Публикувано в на 12 май 2017 г.