БНТ излъчва Световното по БНТ1 HD само за една частна мрежа!

РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на БНТ от заседанието, проведено на 28.04.2010 г.

Управителният съвет дава съгласие да бъде сключен договор с Кейбълтел&Евроком за съвместно осъществяване на медиен проект „Световното първенство по футбол 2010 в HDTV” при следните параметри:

Задължения на БНТ:
– Да предостави сигнал в HD формат от мачовете от Световното първенство по футбол 2010 ЮАР;

– Да предостави възможност за рекламиране на този проект в програмата на БНТ1;

Задължения на Кейбълтел&Евроком:
– Да заплати допълнителната стойност, която възниква при заявяване на HD сигнал вместо SD сигнал, към лицензодателя на правата за Световното първество по футбол 2010 ЮАР.

– Безвъзмездно да предостави оборудването необходимо за приемане на HD сигнал в техническата апаратна на БНТ, което след приключване на проекта „Световно първенство по футбол 2010 в HDTV“ ще остане собственост на БНТ.

– Да заплати договорения пакет за реклама по БНТ 1.

– Да предостави за мониторингови нужди на БНТ във връзка с проекта физическа свързаност и сигнал към сградата на ул. „Сан Стефано” с безвъзмезден договор за срок от 12 месеца, като част от договорните отношения по проекта;

– Да излъчва програмата на „БНТ 1” в HDTV формат в нейната програмна цялост, без да извършва каквито и да е промени или прекъсвания на нейното съдържание.

КЪДЕ Е ПАРАДОКСЪТ?

Чл. 6. (Доп. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., доп. – ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Доставчиците на медийни услуги са обществени и търговски.
………………..
(3) Българското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ) са национални обществени доставчици на радиоуслуги, съответно на аудио-визуални медийни услуги, които:

1. осигуряват медийни услуги за всички граждани на Република България;

************************************
От съществуващата информация става ясно, че едва ли не „Евроком“ и „Кейбълтел“, от днес рекламиращи се под ново име „blizoo“ заплащат създаването на HD канал на БНТ1. Заплащат, най-вече, чрез закупуване на техника – която след това си остава у БНТ!

Но кярът на компанията е, че само те ще излъчват Световното в HD формат за своите абонати.

И тук идва законът, който казва: „БНТ осигурява медийни услуги за всички граждани на Република България„.

Дали съществува правен парадокс? Дали от БНТ биха се оправдали, че осигуряват сигнал за всички, но в „стандарнтия“ формат SD (small definition – за стари телевизори, както се излъчва и сега).

И все пак, фактите са факти – световното ще се излъчва за модерни телевизори – плазми, в HD формат, но само по мрежата на „Кейбълтел“ и „Евроком“ – сега blizoo.

Интернет потребители коментират из форумите, че дори парадоксът да влезе в съда, минават няколко месеца до решение, а накрая глобата се плаща от нашите данъци.

И накрая, за успокоение на всички: БНТ1 продължава да се излъчва безпллатно за всички телевизори „от стария тип“ – но новият канал БНТ1 HD за съвременни телевизори ще бъде само при един оператор!

Коментари (2)

Публикувано в на 18 май 2010 г.