БНР търси интернетаджия за шеф на „Бинар“

Българското национално радио обявява конкурс за заемане на длъжността „главен редактор“ на Главна редакция „Интернет радио Бинар“.

Задължения на заемащия длъжността:

– Да ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност на Главна редакция „Интернет радио Бинар“;

– Да предлага и участва в разработката, изпитанията и внедряването на нови мултимедийни приложения за сайта, свързани с опит при работата с Joomla и WordPress, програмиране PHP, CSS, HTML, JAVASCRIPT и създаване и поддържане на сайтове;

– Да генерира на база познаване на концепциите за реклама в Интернет и интеграцията със социалните мрежи, съдържание в Интернет и оптимизацията му при търсене, анализ на аудиторията, провеждането на конкурси, кампании, събития и медийното им отразяване;

– Да участва активно с предложения и мнения в планирането на предаванията на програмата;

– Да взема оперативни решения;

– Да се запознава своевременно със съдържанието на предстоящите предавания и да следи за спазването на технологичните правила, както и за точност, обективност и безпристрастност на информацията;

– Да следи за техническото подсигуряване на предаванията;

– Да следи за техническото качество на материалите в програмата;

Изисквания за заемане на длъжността:

– Образование – висше;

– Професионален опит – минимум 5 години журналистически опит;

– Владеене на чужд език;

– Компютърни умения: работа с OS – Windows 8, Mac OSX до 10.8.5, Ubuntu до 13.10, Dalet+ и приложенията на Adobe: Photoshop, Dreamweaver, Fireworks, Audition и Flash;

– Опит в работата с Joomla и WordPress, с техните настройки и надграждания;

– Програмиране PHP, CSS, HTML, JAVASCRIPT

– Web портфолио – създавал и поддържал сайтове;

– Генериране на популярно текстово съдържание в Интернет и оптимизацията му при търсене, анализ на аудиторията, проследяването и контрола на посещенията;

– Опит и в организирането и провеждането на конкурси, кампании, събития и медийното им отразяване;

– Натрупан опит в областта на интеграцията със социалните мрежи Facebook и Twiter;

– Детайлно познаване на концепциите за реклама в Интернет, поддържането на системи за управление на банер и текстова реклама, провеждането на рекламни кампании и отчитането им

– Умение за ръководене и координиране на колективна дейност.

За кандидатстване са необходими:

– Автобиография с актуална снимка;

– Мотивационно писмо;

– Диплома за завършено висше образование;

– Web портфолио – създавал и поддържал сайтове.

Крайният срок за подаване на документи е 17 часа на 23.01.2014 г. на електронен адрес: digitalbroadcasting@bnr.bg или в сградата на БНР-София, бул. „Драган Цанков“ № 4, дирекция „Мултимедийни програми“.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Коментари (0)

Публикувано в на 12 януари 2014 г.