21 век: 20 000 слушат Радио Русе по кабелна радиомрежа

Радио Русе достига до 20 000 абоната по кабелната си мрежа

Радио Русе, като част от ОП „Русе арт“, презентира дейността както на общинското предприятие, така и на Община Русе, а Програмата в кабелната радиомрежа е с 20 хил. абоната. Радиото излъчва 24-часова програма в интернет, а всички събития, интервюта и материали могат да се проследяват в интернет страницата, която регистрира между 4 и 8 хил. посещения дневно, както и във фейсбук страниците на радиото и на ОП „Русе Арт“ с обхват на потребители – над 30 хиляди души.

Програмната схема на радио Русе е съобразена с интересите на слушателите от всички възрасти, като приоритетно се излъчват материали, популяризиращи дейността на Община Русе, реализирането на мащабни общински и европейски проекти, спортни и културни събития, както и мероприятия, реализирани от ОП „Русе Арт“. През 2016 г. са реализирани 253 радиопредавания, като в тях са били излъчени 878 репортажа от събития по актуални теми, както и интервюта, които са част от рубриките на Радио Русе. Пряко се излъчват заседанията на Общински съвет – Русе в кабелната радио мрежа и в Интернет. Радиото може да се слуша онлайн и от мобилното му приложение на сайта на Общината. Радиото е предпочитан партньор за реализиране на широки обществени, образователни, културни, благотворителни, социални и политически кампании.

В резултат на извършената дейност, през периода се наблюдава повишен интерес към радиото, увеличен брой слушатели и потребители, което е довело и до увеличаване на приходите от реклама в сравнение с предходната година.

Сайт: http://www.radioruse.com/

Инфо: Rousse.info

Коментари (1)

Публикувано в на 12 ноември 2017 г.